Dementie koffer

Wat en waarom?

Wanneer je voor het eerst geconfronteerd wordt met dementie, blijkt het moeilijk om juiste en relevante informatie te vinden. Om die reden heeft onze bibliotheek al enkele materialen gefilterd. De koffer geeft u de gelegenheid om op een rustige manier en in een vertrouwde omgeving  kennis te laten maken met een selectie uit de veelheid aan informatie die over het thema bestaat. De inhoud van de koffer is voor iedereen die te maken krijgt met dementie: de personen zelf, de (klein)kinderen, familie, vrienden, buren en mantelzorgers. Je kan deze koffer dus ook samen met je naasten 'beleven'. Het kan een springplank zijn naar informatie, een goed gesprek, een manier van stilstaan bij dementie. 

We hopen dat we u met dit initiatief kunnen helpen en ondersteunen in een zoektocht naar meer duidelijkheid, rust en begrip rond dit thema. 

Hoe te gebruiken?

Er zijn 3 EHBD-koffers, één voor elk filiaal van de bib. Elke koffer bevat 11 materialen die als één geheel worden uitgeleend, samen met de koffer. U vindt er ook een aantal folders en brochures rond dementie die u niet terug moet inleveren. De koffer kan enkel ontleend worden aan leden van de bibliotheek en dit voor 3 weken (verlengen is mogelijk). De ontlener brengt de koffer terug tijdens de openingsuren, in dezelfde bibliotheek als waar ze ontleend is.