Hier vind je alle praktische info over de bibliotheek van Wuustwezel

Lid worden

De bib is er voor iedereen. Leden en niet-leden hebben toegang tot de bibliotheek en kunnen er informatie opzoeken, gratis internet raadplegen en ter plaatse boeken, kranten en tijdschriften lezen.

Als je iets mee naar huis wil nemen, moet je eerst lid worden van onze bib. Voor jongeren -18 jaar en volwassenen +60 jaar, is lidmaatschap gratis. Alle anderen betalen 6 euro voor een jaar lidmaatschap.  

Inschrijven kan met de identiteitskaart bij één van onze medewerkers aan de balie. Wie jonger is dan 12 jaar, heeft de toestemming van de ouders nodig om lid te kunnen worden.

 

Reglement

Klik hier om ons uitgebreid reglement te lezen. 

De gemeentelijke openbare bibliotheek van Wuustwezel is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen (AVM), ook haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Je wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Voor jongeren beneden de 12 jaar is de toestemming van de ouders vereist. In het buitenland wonende lezers dienen een waarborg te betalen van € 15. Deze waarborg wordt onmiddellijk terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 6 per volledig jaar. Jongeren tot en met 18 jaar en senioren vanaf 60 jaar moeten geen inschrijvingsgeld betalen. De uitleen van boeken, kindercd’s en informatieve AVM is kosteloos. Voor andere cd’s bedraagt het uitleengeld € 0,5 per uitlening. Voor films bedraagt het uitleengeld € 1 per uitlening. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus mogen alle cd’s gratis ontleend worden. De uitleentermijn voor alle materialen is 3 weken, behalve voor films 2 weken. Eén verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere lezers zijn aangevraagd. Het aantal werken dat tegelijkertijd op een lenerskaart kan worden uitgeleend is in principe beperkt tot 10 boeken plus 5 AVM-materialen.

Wie de geleende werken te laat terugbrengt, betaalt € 0,02/boek/dag achterstand, en €0,10/dag per AVM-materiaal. De kosten voor het verzenden van herinneringsbrieven vallen ten laste van de gebruiker. Jongeren tot en met 12 jaar betalen alleen de kosten van de herinneringsbrief.

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden medegedeeld.
De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij het ontvangen van een beschadigd werk of materiaal dient hij het personeel te verwittigen, zoniet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Persoonlijke gegevens door de lezer verstrekt worden in een geautomatiseerd bestand opgenomen voor intern gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder de uitdrukkelijke toestem­ming van de lezer. (Wet op de privacy)
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

 

Computer, internet en kopiëren

In de bibliotheek kan je gratis gebruik maken van onze computers om te surfen, mailen, documenten op te stellen of af te printen. Er zijn ook ID-kaartlezers ter beschikking. Meld je steeds even aan de balie voor je aan de slag gaat.

Er is ook gratis wifi aanwezig in de drie bibliotheken.

Wij hanteren volgende prijzen voor prints (voor dubbelzijdige prints rekenen wij telkens het dubbele)

A4 zwart - wit: € 0,10 

A4 kleur: € 0,50

A3: prijzen A4 x 2

 

Openingsuren en contactgegevens

Klik hier voor de openingsuren en contactgegevens. 

 

Sluitingsdagen

maandag 22 april: 2de Paasdag

woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid

donderdag 30 mei: O.H. Hemelvaart

maandag 10 juni: Pinkstermaandag

donderdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

donderdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart

vrijdag 1 november: Allerheiligen

maandag 11 november: Wapenstilstand

woensdag 25 december: Kerstmis

donderdag 26 december: 2de Kerstdag